تبلیغات
البرز روبوکاپ - به نام خدابنام کردگار فرد بی چون

که ما را از عدم آورد بیرون


خداوندی که جان بخشید و ادراک

نهاد اسرار خود را در کف خاک


علیمی کاین همه اسرار و انوار

ز عشق خویش آورد او پدیدار


دو عالم در سجود اوست دایم

به ذات خود بود پیوسته قایم


عطار نیشابوریتاریخ : جمعه 26 مهر 1392 | 13:24 | نویسنده : ابراهیم | نظرات